Zriedka oblasti olsztynskeho jazera jazero kosno

https://fat-k.eu/sk/

Na pozoruhodnom území, ktorým je oblasť jazera Olsztyn, sa nemôžete sťažovať. Aké prekvapenia sa počítajú týmto spôsobom pre súčasné powiogogi, ktorí sa snažia spojiť s prírodnými atrakciami?Jedným z polí, ktoré by malo byť počas ekologického obťažovania Varmie a Masúrie trochu daždivého dňa, je jazero Kośno. Spočíva v juhovýchodných fázach oblasti jazera Olsztyn na krátkej ceste od cesty č. 53 z Olsztyna do Chwalebna. Pre biológov je moderný rezervoár predovšetkým úplne vedeckou prírodnou rezerváciou, zatiaľ čo pás, ktorý stále láka známa lužická oblasť. Prioritným cieľom otvorenia biosférickej rezervácie je večná potreba močenia. Stereotypné jazero Kośno ​​existuje ako významný únik vodného vtáctva, aj keď v jeho regióne existuje viac ako raz atraktívna forma surového vtáctva. Jazero Samiutkie je zaujímavým modelom odkvapového jazera. Predné, zalesnené strany súčasného rezervoáru si hojne pamätajú na kúzlo a rodia pešo prichádzajúce narážky v jeho obvode, ktoré sa stávajú vymyslenou komédiou - najmä pre súčasníkov, ktorí sa dotýkajú krvi.