Wieliczka nadprirodzena sol

Jedinou aurou tiež nezvyčajné hry - to sú rozhodujúce príležitosti pre reputáciu Wieliczky. Zaseknutý na trase takmer 30 km od Krakova je významným rozsahom mnohých expedícií. Čo tu určite príde skontrolovať?Wieliczka aktuálna stránka, ktorú draka špecificky pripája k Krakovskej soľnici. Majú bohatú historickú výhodu, ktorú nariadil predvolanie synagógy. Takže rôzni ľudia, ktorí boli priatelia so ziskom z prenajatých pokladov, boli zrazení manželstvom. Najúspornejšia etapa v histórii krakovských soľnín bola demonštrovaná v 14. a 15. storočí, zatiaľ čo jagellonská atmosféra navyše pôsobila pôsobivým spôsobom pre výrobcov polievok. Sedemnáste storočie, súčasné obdobie, keď sa polievky pracne prestávajú zameriavať na bohatstvo a sú zaseknuté v prieskume. K tomuto požehnaniu sa dodnes zachovalo veľa cenných suvenírov, ktoré zodpovedajú reťazcom modernej nádhery. Jedinou z najdrahších ozdôb je plantárna hawier vo Wieliczke - jedna z najdôležitejších vyhliadkových návnad v małopolskej provincii. Výlet podzemnými chodbami môže byť pre každého demonštrovaný lahodným drakom, zatiaľ čo krása daných oddielov zachytí každého. Podošva, podporovaná po súčasnej podzemnej ríši, bola kedysi v srdečnom prejave betlehemu a neobvyklého učenia genézy, na ktorom by sa človek mohol s istotou zúčastniť.