Recenzie krajaca esperanza

Každý hosť je výnimočný. V spoločnosti sme skupina, súčasť všeobecne akceptovaného celku. Vymedzujeme sa určitými podobnosťami, spoločnými myšlienkami o novom spôsobe života, spájame sa s týmto jedným umením a históriou, čo neznamená, že sme všetci rovnakí. Skupina ľudí je typická skupina, ktorá je voľbou nespoľahlivých, úplne individuálnych jednotlivcov. Každá z vedúcich má väčší alebo menší vplyv na celkové fungovanie komunity, každá hodnota menším alebo vyšším spôsobom by bola užitočná na zmenu histórie celej skupiny.

Všetky sú súborom jednotlivých jednotiek, ale existujú spoločné časti, ktoré možno všeobecne definovať ako súbor všeobecne akceptovaných zdravých a tvorivých noriem. Čo robiť v prípade, že sa počet diagonálnych škôl líši počtom jednotiek? Čo sú pre nich charakteristické? Je rozdiel v poslednej skutočnosti, ktorá sa považuje za pozitívnu v škole?

Ľudia, ktorí nie sú schopní plniť všeobecne akceptované princípy a správne hrať v spoločnosti, sa označujú ako podriadení s poruchami osobnosti. Vedci identifikovali veľa druhov porúch osobnosti, hoci môžu mať niekoľko spoločných charakteristík. Z toho vyplýva, že osoby s poruchami osoby budú:

hlboko zakorenené a uložené vzorce správania, ktoré nemožno prakticky zmeniť bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu, v ktorej sa človek nachádza,nízka flexibilita reakcie na rôzne verejné situácie a jedna,extrémna alebo vysoká disproporcia v kontakte s normami všeobecne akceptovanými danou kultúrou,subjektívne spojené s bytím alebo s ťažkosťami pri dosahovaní životných cieľov.

Ako vidíte, všetky nové veci v ľudskom vedomí sa premietajú do času, keď sa žena stáva bytosťou, ktorá nezávisle skúma a otvára naše myšlienky a dospievanie. Poruchy osobnosti sú preto takmer nemožné vyskytnúť sa v ranom detstve. & Nbsp; Nie všetky druhy rozdielov v skupine znamenajú objavujúce sa alebo teraz vznikajúce poruchy osobnosti. Na druhej strane môžu neliečení pokračovať nielen v adaptácii v spoločnosti, ale aj vo vhodných dôsledkoch, pretože nie je neobvyklé, že ľudia, ktorí stratia poruchu osobnosti, páchajú nevedomky a sami seba vnímajú.