Skladove hospodarstvo varsava 1997

Program Gastroief je určený pre reťazec reštaurácií. Je to systém zásobovania pre správu skladového hospodárstva danej značky na základe údajov o nákupných dokladoch a pozíciách predajných pozícií. Vďaka tomuto softvéru môžeme

Vypocet pevnosti potrubia

Presné určenie stavu a štýlu zaťaženia je potrebné na analýzu technického stavu zariadenia, výber materiálov, určenie príčin poškodenia a navrhnutie zmien a opráv.

V zmluve s vyššie uvedeným používame numerické metódy na

Pracovna uctovna kancelaria myslenice

Pozícia v účtovníctve nie je jednoduchá úloha. Každý deň musíte využiť svoj čas a pomôcť s dokumentáciou, ktorú produkujú firemní zákazníci, ktorí sa chcú vyhnúť problémom spojeným s prevádzkou účtov, s

Mlyncek na maso 32

V každom gastro dome potrebujete šikmé vybavenie. Musí teda žiť jednoduché a profesionálne vybavenie. Zriedkavo by mal spĺňať všetky potrebné požiadavky spojené s priblížením sa k jedlu, aby potraviny spracované pre

Pracovnika pre bezpecnost a ochranu zdravia

Dôvody týchto skutočností sa pravidelne skúmajú, aby bolo možné znížiť riziko opätovného spustenia. Výsledky prieskumu jasne ukazujú, že príčiny nehôd sú veľmi často odlišným spôsobom dohľadu nad bezpečnosťou strojov. Problémy spojené

Vyrobca oblecenia haccp

Minulú sobotu sa konala výstava najnovšej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Akcia prilákala veľký počet divákov, ktorí plánovali vidieť, čo dizajnéri urobili pre nadchádzajúcu sezónu. Medzi divákmi sme mohli vidieť aj niekoľko